OTEVÍRACÍ DOBA Po-Pá 9:00 -18:00

Bezpečnostní upozornění

V případě použití nádrží pro koupání, jezírka, apod. kdy je nádrž doplněna o elektrickou instalaci (filtrace, osvětlení, vyhřívání apod.) je dle normy ČSN 33 2000-7-702 ed. 3 třeba použít pro ochranu proudový chránič a nádrž uzemnit.

Pro elektro instalaci použijte vhodného elektro specialistu, prodejce nenese odpovědnost za škody způsobené neodborným zacházením a připojením elektro spotřebičů, které nejsou součástí dodávky.